Kategoriler
Manuel Terapi

Manuel Terapi Nedir?

Manuel Terapi Nedir, insanlar da özellikle kas iskelet sistemi kaynaklı hastalıklar ve ağrıyı tedavi etmek için yapılan değerlendirme ve tedavi yöntemlerine verilen isimdir. Kas, eklem ve sinirlerin optimal seviyede çalışmaları için el ile yapılan tedavilerdir. Tahmin edebileceğiniz gibi el ile dışarıdan uygulama yapılarak hastanın iyileşmesi amaçlanıyor.

Manuel Terapi nedir, insanlar da özellikle kas iskelet sistemi kaynaklı hastalıklar ve ağrıyı tedavi etmek için yapılan değerlendirme ve tedavi yöntemlerine verilen isimdir. Kas, eklem ve sinirlerin optimal seviyede çalışmaları için el ile yapılan tedavilerdir. Tahmin edebileceğiniz gibi el ile dışarıdan uygulama yapılarak hastanın iyileşmesi amaçlanıyor.

“Hasta odadan içeri girince ilk tokalaşma anından itibaren değerlendirme başlar.”

Manuel Terapist

Manuel terapist hastanın yürüyüşüne bakar. Yürüyüş şekli hemen hemen her şeyi anlatır bize.

Daha sonra duruşunu gözlemler omuz seviyeleri, omurga duruşu, ayakların şekli gibi postural duruşu inceler. Herhangi bir kasta belirgin şişlik veya asimetri olup olmadığı gözlemlenir. Bu statik değerlendirmeyöntemidir.

Sonrasında dinamik değerlendirmelere geçilir. Hasta aktif hareketleri kendisi yapar, terapist hareket esnasında herhangi bir anormal durum var mı yok mu diye inceler. Daha sonra terapist hareketi, hastaya pasif olarak kendisi yaptırır.  Hareket esnasında parmaklarıyla eklemlerde oluşan hareketi hissetmeye çalışır. Bu değerlendirme esnasında saf olarak tek tek her ekleme ulaşılır.

Hastanın şikayetinin, öne eğilme sırasında hissettiği ağrı olduğunu düşündüğümüz zaman, hasta öne eğildiği esnada 5 tane bel omuru bunu yukarıdan destekleyen sırt omurları, alttan destekleyen sacrum ve kalça eklemi de harekete katılır. Bütünsel bir harekettir. Hasta için sadece öne eğilme sıkıntısı varken; terapist için önemli olan hangi omurlarda (eklemlerde) kısıtlılık olduğudur. Manuel terapist kısıtlı olan eklemi veya eklemleri tedavi ederek hastanın şikayetini düzeltir.

Hasta günlük hayatına döndüğü zaman aynı sıkıntı tekrar olmasın diye egzersiz yapılması şarttır. Bu egzersizler hem genel core kaslarını kuvvetlendirmek, hemde spesifik olarak tedavi edilen bölgedeki eklemi desteklemek için yapılır. Bu egzersiz programları tedaviye ek olarak seans içerisinde ve hastanın evde yapması için oluşturulmalıdır.

Ankara da manuel terapi ve egzersiz uygulamaları ile hizmet sunmaktayım.

Detaylar

Manuel Terapi Nedir, tek başına kullanılabilen bir teşhis ve tedavi yöntemidir veya fizik tedavi seansı içerisinde kullanılabilir.
Manuel Terapi, öncelikle yumuşak doku ve/veya eklemde hangi problemin olduğunu keşfetmek için test yöntemlerini ve bulduğumuz sıkıntıları tedavi etmek için terapötik teknikleri içerir.

EKLEMLER (omurga, kollar, bacaklar, yüzümüzde bulunan eklemler) ve YUMUŞAK DOKULAR (kaslar, bağlar, tendonlar, fasya, sinir, kan damarları, lenfatik dolaşım elemanları) kas iskelet sistemimizi oluşturur. Kas iskelet sistemi problemleri-ağrıları bu dokuların hasarı, kısıtlı hareketleri ve fonksiyon bozukluklarında oluşabilir.

Manuel terapi teşhis ve tedavi amacıyla kullanılır. Her zaman bize başvuran hastaların, temel şikayeti ağrı ve hareket kısıtlılığıdır. Bizim amacımız Manuel Terapinin teşhis yöntemini kullanarak diğer teşhis kriterleriyle (radyolojik yöntemler, kan tahlilleri vb.) birleştirip, hastanın günlük yaşamında nasıl etkilendiğini, hangi hareketlerde sıkıntı çektiğini anlatmasıyla hastamızın ağrısının nereden kaynaklandığını veya buna neden olan temel problemi keşfederiz. Tedavinin en önemli kısmı burasıdır.

Ağrılarınızın Kaynağı

 • Eklem dejenerasyonu (kireçlenme gibi)
 • Eklem blokajı (kısıtlı hareket örnek olarak boynun bir tarafa rahat dönüp diğer tarafa az hareket etmesi gibi)
 • Biomekanik bozukluk
 • Yumuşak doku gerginlikleri (kasların veya bağların gerilim altında olması.
 • Yumuşak doku patolojileri (dejenere olmuş bağ veya kaslar, örnek yırtılması- kopması)
 • Sinir Harabiyeti
 • Sinir Basısı (sinir üzerinde baskı FITIK yüzünden olabilir veya tuzak nörapati dediğimiz omurgadan çıkan sinirin yolu üzerinde başka bir doku tarafından sıkışmasıyla olabilir.

Ağrımızın nedeni bu kaynaklardan biri veya birkaçı olabilir. Bu tarz kas iskelet sistemi problemleri sonucunda eklemlerde hareket kısıtlılığı ve fonksiyon bozukluğu oluşur. Manuel terapi nedir?teknikleri ile ağrıyı tedavi edip, hareket kısıtlılığını ortadan kaldırıp fonksiyonun yeniden kazanılmasını sağlarız.

MANUEL TERAPİ NEDİR

Manuel Terapi uygulamaları temel olarak mobilizasyon, manipülasyon ve masaj formlarını içeren üç önemli ilkeden oluşur.

 • Manipülasyon: Eklem üzerinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Hareket kısıtlılığı olan bir eklem üzerinde, eklemin biyomekanik hareketini yeniden kazandırmak, ağrıyı ortadan kaldırmak ve eklem üzerinde tedavi (iyileşme) reaksiyonlarını tekrar başlatmak için uygulanır. Eklem üzerinde hareketin kısıtlı olduğu noktada yapılan kısa ve hızlı bir hareketle eklem bariyerini kırmak için uygulanan hamledir. Bu hamle sırasında eklem içerisindeki sıvının (synovial sıvı) ve gaz kabarcıklarının hareketine bağlı olarak ÇIT diye bir patlama sesi duyarız.
 • Mobilizasyon: Manipülasyondan daha yumuşak ve daha kontrollü olarak uygulanır. Hem eklem üzerinde hem de yumuşak doku üzerinde (kas, ligament, fasya) uygulanan bir tedavi yöntemidir. Eklemin biyomekanik hareketini yeniden kazandırmak, ağrıyı ortadan kaldırmak ve eklem ve yumuşak doku (kas, ligament, fasya) üzerinde tedavi (iyileşme) reaksiyonlarını tekrar başlatmak için uygulanır. Eklem üzerinde uygulanan yöntemleri (roll, glide, spin, traksiyon) ve yumuşak doku üzerinde uygulanan germe ve hareketlendirme tekniklerini içerir.
 • Masaj: Yumuşak doku üzerinde (kas, ligament, fasya) uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kas içinde, lokal veya genel dolaşımı artırmak amacıyla uygulanan, Kneading, rubbing, stripping gibi tekniklerin tekrarlı olarak uygulanmasıdır.

MANUEL TERAPİ ANKARA AMACI

 • Ağrı Tedavisini Sağlamaktır.
 • Eklem Hareket Aralığını Artırmak (ROM).
 • Yumuşak Doku inflamasyonunu düzenlemek ve azaltmak.
 • Gevşemenin sağlanması.
 • Kasılabilen veya kasılmayan dokuların iyileşmesini sağlamak.
 • Dokuların genişletilmesi.
 • Eklem ve diğer yapıların stabilitesinin kazandırılması.
 • Hareketin fasilitasyonu.
 • Fonksiyonların İyileşmesi.

Manuel Terapi Teknikleri

 • IKOMT Ankara
 • Osteopati Ankara
 • Mulligian Ankara
 • Acupressure Ankara
 • Chiropractic
 • Cranio – Sacral Therapy
 • Dorn Method Ankara
 • Joint Manipulation Ankara
 • Joint Mobilization Ankara
 • Spinal Manipulation Ankara
 • Spinal Mobilization Ankara
 • Massage Therapy
 • Matrix Therapy
 • Maitland
 • Manual Lymphatic Drainage
 • Mc Kenzie Ankara
 • Medical Acupuncture
 • Muscle Energy Techniques Ankara
 • Myofascial Release Ankara

Ben hastalarımı Fizyoritim Sağlıklı Yaşam Merkezinde kabul ediyorum.